Támogatás

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogatói Okiratban foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a(z) „SUBLEBERS KFT FEJLESZTÉSI PROJEKT.
TELEPHELY ÉS GÉPPARK FEJLESZTÉSE, A CÉG MÁRKÁINAK GYÁRTÁSI FEJLESZTÉSE ÉS
MARKETING/ PIACRAJUTÁS SEGÍTÉSE.” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben
rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból feltételesen visszatérítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett – a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően – 13
183 647 Ft, azaz tizenhárommillió-száznyolcvanháromezer-hatszáznegyvenhét Ft összegű,
feltételesen visszatérítendő támogatásra jogosult.

TRANSLATE